Zakres usług

Oferujemy usługi z zakresu:

1. Prowadzenie Ksiąg Handlowych (pełna księgowość).
2. Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów.
3. Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego.
4. Rozliczanie transakcji unijnych oraz poza unijnych, transakcje walutowe zagraniczne i krajowe.
5. Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT.
6. Sporządzanie Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, F-01 oraz innych rozliczeń finansowych.
7. Prowadzenie kadr, obsługa płacowa.
8. Sporządzanie dokumentów do ZUS, obsługa programu Płatnik.
9. Pośrednictwo w kontaktach z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, Narodowym Bankiem Polskim i innymi instytucjami finansowymi i urzędami.

Cena za usługi księgowe zależy od ilości dokumentów oraz od formy prawnej prowadzonej działalności.