Przydatne informacje

Ministerstwo Finansów                   http://www.mf.gov.pl

e-Deklaracje                      http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje 

Sprawdzenie statusu podmiotu krajowego w VAT    https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/ 

Sprawdzenie statusu podmiotu unijnego w VAT (VIES)   http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl

Wyszukiwarka KRS                   https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 

Wyszukiwarka podmiotów w CEiDG           https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych            http://www.zus.pl/ 

Krajowa Administracja Skarbowa            http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa 

Narodowy Bank Polski - kursy walut          http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html 

Informacje i usługi przyjazne Obywatelom       https://obywatel.gov.pl/ 

Historia pojazdu                    https://historiapojazdu.gov.pl/strona-glowna

Serwis informacyjno-usługowy              https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy