Aktualności

Zmiany od 01.01.2019 r.

1. Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

dla etatowca 2250,00pln brutto

dla zleceniobiorcy/dziełobiorcy za 1 godzinę minimum 14,70pln brutto
Zmiany od 01.01.2018 r.

1. Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

dla etatowca 2100,00pln brutto

dla zleceniobiorcy/dziełobiorcy za 1 godzinę minimum 13,70pln brutto

2. Jeden rachunek bankowy dla wszystkich składek ZUS

ZUS poinformuje każdego Płatnika składek, w terminie do 31.12.2017, o założonym indywidualnym jednym rachunku bankowym służącym do przekazywania wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i poszczególne fundusze. Czyli od 01.01.2018 każdy Płatnik, będzie robił tylko 1 przelew na sumę kwot poszczególnych składek ZUS.

Warto mieć założony profil na PUE w ZUS, wówczas korespondencja z ZUS będzie prowadzona drogą elektroniczną. W II połowie 2018 roku mają być wprowadzone już tylko w formie elektronicznej zwolnienia lekarskie i tu też przyda się mieć aktywne PUE.

W każdym oddziale ZUS można założyć PUE oraz EPUAP - warto, przyda się :-)

3. Jednolity Plik Kontrolny - JPK

OD 01.01.2018 będzie obowiązkowe przesyłanie pliku z danymi dotyczącymi informacji o ewidencji VAT w formacie JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny za każdy miesiąc obrachunkowy. Zestawienie będzie wysyłane drogą elektroniczną w terminach tak jak przy deklaracjach VAT-7 czyli do 25-go następnego miesiąca za dany okres rozliczeniowy.

Od 01.07.2018 fakultatywnie wszystkie podmioty będą zobowiązane do przesyłania w tym formacie JPK również poszczególnych dokumentów VAT-owskich.

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny


Zmiany od 01.07.2018 r.

1. Split payment

jest to sposób wykonywania płatności za poszczególne faktury VAT, polegający na tym, że kwota netto z faktury jest wpłacana na już istniejący rachunek bankowy kontrahenta, a kwota podatku VAT wynikająca z tejże faktury zostanie przesłana na inny rachunek bankowy służący tylko do opłat podatku VAT.

Wybór metody split payment będzie dobrowolny, ale zachęca się do korzystania z tego tym, że firma tak się rozliczająca nie będzie solidarnie odpowiadała za nieopłacony podatek VAT kontrahenta z którym współpracuje.

Jest jeszcze wiele zmian, które są w fazie projektowej, a więc mogą ulec korekcie.